Доц.Яна Пометкова получи наградата за цялостно творчество на традиционното ежегодно тържествено събрание на Съюза на учените в навечерието на Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. Доц.Пометкова е езиковед и преподавател в катедра „Български език, литература и изкуство“ в Педагогическия факултет на Русенския университет.
С почетен знак бяха отличени двама уважавани учители с трайни научни интереси - преподавателите по български език и литература д-р Иво Братанов и Румен Горанов, съответно от СОУ „Христо Ботев“ и МГ „Баба Тонка“. И тримата наградени са от секция „Филология“.
Същото отличие бе присъдено на учените от секция „Обществено здраве“ доц. Иваничка Сербезова и д-р Нина Михайлова-Борисова.
В секция „Електротехника, електроника, автоматика“ почетен знак получи доц. Анка Кръстева.
Поздравителни адреси получиха научните звена в Русенския университет - Аграрно индустриалният факултет, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ и катедра „Компютърни системи и технологии“.