Има огромен списък от идеи какво да се прави за развитието на Дунавския макрорегион и почти никакви конкретни проекти, каза във вчерашната си лекция в Русенския университет д-р Ерхард Бусек - бивш комисар по разширяването на ЕС и доктор хонорис кауза на университета.
Той направи подробен политико-географско-икономически обзор на развитието на идеята за сътрудничеството на между страните по реката и открои най-важните сфери, в които днес се работи. В момента растеж има в круизния туризъм, но състоянието на пристанищата по долното поречие е лошо. Русенското пристанище прилича на музей, категоричен бе д-р Бусек и напомни, че има фондове на Дунавската стратегия, които могат да се използват по-добре от местните общности.
Австрийският политик засегна и качеството на водата на Дунав, която при делтата е двойно по-замърсена. В края на лекцията д-р Ерхард Бусек получи от ректора на университета проф.Христо Белоев „Кристален знак“ на академичната институция.