Изп. директор на Агенцията по вписванията Венцислав Спиридонов беше вчера на посещение в Русе и Бяла, за да се запознае с проблемите на регионалните служби. По негово настояване областният управител Венцислав Калчев се ангажира спешно да съдейства да намери по-удобен офис на Службата по вписванията в Бяла.
Според Спиридонов най-много затруднения гражданите и общините срещат при работата с поземлените комисии, кадастъра и имотния регистър. Щели обаче да бъдат осигурени длъжностни лица, които да предоставят информация и помощ на общините във връзка с имотния регистър.