50% са изплатени до момента средства по оперативна програма „Транспорт“, което е над 1 млрд.евро, каза вчера зам.-министърът на транспорта Петър Киров по време на обучителния семинар за журналисти. На него бяха представени два проекта на АППД за подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък от Батин до Белене и на системите за навигация и топохидрографните измервания по Дунав. По първия проект са укрепени бреговете и островите в участъка, предстои преодоляване на плитчините чрез драгиране. Средствата по втория проект са одобрени, предстои подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Огледана бе и бъдещата сграда на Речната информационна система. Нужните за изграждането й 35 млн.лева са подсигурени. Строежът върви в срок, на 14 април идната година ще се реже лентата.
В момента се подготвя изграждането на интермодален терминал в Русе, който ще бъде построен през следващите пет години.