Точно 74 години е средната продължителност на живота в Русенска област за периода 2011-2013 година, съобщи Териториалното статистическо бюро. Спрямо средното ниво за страната живеем с половин година по-малко. В сравнение с предходния период - 2010-2012, продължителността на живота се увеличава с 0.1 година или с малко повече от месец.
Средната продължителност на живота при мъжете е 70.7 години, докато при жените е с 6.8 г. по-висока - 77.5 години. И при двата пола равнището на показателя остава по-ниско от регистрираното средно за страната.
За пет години в периода между 2008 и 2013 г. средната продължителност на живота при мъжете в област Русе е нараснала с 0.2 години, а при жените - с 0.7 години. За същия период в национален мащаб увеличението и при мъжете, и при жените е значително по-високо - съответно 1.5 и 1.4 години. За област Русе най-голяма е била разликата в средната продължителност на живота по пол в периода 2008-2010 г. - 7.7 години в полза на жените. Възрастовата „ножица“ сочи най-голямо сближаване в очакваната продължителност на живота между мъжете и жените в периода 2006-2008 година.
За периода 2011-2013 г. с по-висока средна продължителност на живота са 9 области в страната: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Пловдив, Смолян, София - столица, Стара Загора и Хасково. Средната продължителност на живота в регионален аспект варира между 76.0 години за столичния град и 72.3 години за област Враца. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 72.7 години (София-столица и Кърджали) и 68.5 години за област Сливен. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници - между 75.9 години за област Видин и 78.9 години за област Пловдив.