До 20 септември фонд „Земеделие“ ще приема проекти по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от програмата за селските райони, припомниха от ведомството. Подаването на документи стартира вчера.
Заедно с двете общински мерки, чийто прием върви от 9 септември, в сектора се очаква да бъдат одобрени проекти за 160 млн. евро. Това са основно неусвоените пари от началото на програмата плюс остатъчния бюджет по някои от мерките.
Общините, които кандидатстват с проекти за подобряване на средата за туризъм, могат да разчитат на 400 хил. лв. субсидии по един проект. Помощта за организациите с нестопанска цел е в същия размер, като съфинансирането от страна на кандидатите е 30% от тези 400 хил. лв. или поне 120 хил. лв., припомниха експерти.
Тези субсидии се дават за изграждане на туристическата инфраструктура като места за отдих, туристически или колоездачни екопътеки, изграждане на заслони или хижи и др.
По тези проекти общините кандидатстват още и с проекти за разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво, за информационни материали или подготовка на електронни системи за резервации в селските райони.
През следващата седмица ще се проведе среща между министъра на земеделието и храните Димитър Греков, заместник-министрите и ръководството на Държавен фонд земеделие, на която ще се вземе решение за бъдещето на мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР.