Склад за химикали към съществуващ производствен корпус ще изгради русенският производител на печатни платки „СЕТ“ АД. Едноетажната монолитна сграда ще се пристрои към цеха за повърхностна обработка на пластмаси чрез електролитни или химически процеси.
Складът ще включва три обособени помещения. Първото ще бъде за съхранение за киселини - концетрирана сярна и солна киселина в два контейнера по 3000 литра и каптажна вана с вместимост 1000 литра. Във второто ще се съхраняват до 9 тона твърди химикали, които ще се доставят, съхраняват и транспортират в плътни херметически опаковки. Третото помещение е предвидено за формалдехид и други добавки с общо количество 2000 тона.
„СЕТ“ произвежда монтирани и немонтирани печатни платки, които реализира най-вече в немскоговорящите страни - Германия, Австрия, Швейцария, както и други западноевропейски държави.