До края на септември фонд „Земеделие“ ще разпрати уведомителните писма за субсидиите, които се полагат за сеитбооборот по агроекологичните плащания от програмата за селските райони.
Новият срок е разписан с промени в наредбата за реда, по който се отпускат агроекологичните плащания и ще влязат в сила с обнародването им в „Държавен вестник“.
Измененията се наложиха, след като тази пролет за първи път кандидатстващите за субсидии бяха десет пъти повече от миналата година. Допълнителните средства за сеитбооборот (смяна на културите) се дават при поемане на дългосрочни 5-годишни ангажименти, свързани с опазване на почвите и водите.
Смяната на културите е позната агротехническа мярка, която се прилага масово от стопаните, но не беше популяризирана от администрацията, в резултат на което до миналата година се отпускаха минимални средства.
Тъй като заявените субсидии превишават бюджета, за тази година трябваше да се прехвърлят средства от други подмерки, за да могат всички да получат субсидиите. Досега от агроведомството не са обявили точния бюджет, който ще бъде разпределен за стопаните, доказали, че извършват екологичните практики.