Нова методика на обучение, чрез която едновременно се обучават две различни поколения от семейството, въвежда по проект екипът на Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ в Русе. Финансирането и подкрепата са от Европейския социален фонд и безплатно ще бъдат обучавани 40 желаещи.
Този метод е тестван в различни години в различни европейски страни и САЩ и резултатите са изключително добри, но в България ние ще сме първи, обясни Светла Харизанова, директор на училището. Партньор по проекта ще бъде фондация, занимаваща се с чуждоезиково обучение от съседна Румъния, която също е експериментирала вече в това направление.
Деца и техните родители ще могат да избират в коя от групите да се обучават заедно от предложените осем. Те са по майчин език, по чужд език, по математика и наука, компютри, социални знания, инициативност и предприемачество и култура.
Очакваме децата да са по-добри и да помагат на родителите си в технологиите, а големите да се изявят според знанията и опита си в други области, допълни Харизанова. 
Обучението ще се провежда дистанционно, само в събота или неделя и ще се използват възможностите на социалните мрежи и интернет комуникацията.