Годишните разходи за уличното осветление на Русе се движат между 530 и 544 хиляди лева. Разликите са минимални и се дължат главно на различията в периодите на отчитането на тока. Потреблението на енергия е отчетено според фактурите на енергоразпределителното дружество, уточнява Общината. Разходът на ток за уличните лампи е от 5,6 млн. до 6,1 млн. КВтч.   
Градското осветление крие огромен потенциал за спестяване на енергия, смятат общинарите. В момента лампите се включват и изключват автоматично според часа и сезона, но системата не може да регулира сама интензитета на светлината.
В момента Русе се осветява от 9264 лампи. Сред тях доминират натриевите с високо налягане и мощност по 50 и 100 вата. Само на входно-изходните магистрали осветителните тела са от 250 вата. Типът лампи, които се използват, не осигуряват достатъчно силна светлина. Изчисленията сочат, че годишно уличното осветление работи по 4100 часа. 
Възможност за намаляване на разходите за улично осветление дават възобновяемите източници, но това би било рентабилно, само ако цената на произведения от тях ток падне под този на ЕРП-та, посочват експертите. Прогнозата е, че за 10 години себестойността на енергията от ВЕИ ще падне до 10 пъти, но засега тя не е конкурентноспособна, отбелязват специалистите. В конкретната ситуация има друга възможност - Общината да генерира приходи от възобновяеми източници, които да инвестира в по-ефективни и икономични системи за улично осветление.