Високото ниво на водите на река Дунав е причина всички институции, които имат отношение към проблема, да са в готовност първа степен - повишено внимание. При необходимост ще започне да се извършва и денонощно наблюдение на критичните участъци. Засега обаче на територията на община Русе няма наводнени участъци, освен на пътя под хижа „Приста“. Това съобщи общинският шеф на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров вчера на свикания от кмета Пламен Стоилов Общински щаб за защита при бедствия.
Макар сега нивото на Дунав при Русе да е 729 см, през следващите 10 дни то ще се покачва, към събота се очаква водите да стигнат 800 см при критичните за Русе 830 см, когато се залива площадката на пристанище „Русе-Запад“, обяви директорът на АППД Георги Георгиев. Той обясни, че река Сава влива максимално количество вода в Дунав, което пък се засича с друга вълна - от Горна Австрия, в езерото на хидровъзел „Железни врата 1“. През него на всяка секунда минават 11 600 - 11 800 куб. метра вода и тя навлиза в българския участък. Георгиев подчерта, че нормалните стойности са 7000 куб. метра.
От „Морска администрация“ съобщиха, че всички техни представителства са известени за опасността, а пристанищните оператори са наясно за мерките, които трябва да вземат. Извършват се ежедневни проверки на съоръженията на агенцията. Екоинспекцията е в готовност при разливи да взема проби, а ВиК прави по-често мониторинг на питейната вода. Шефът на водното дружество Сава Савов поясни, че водоснабдяването в цялата област е нормално.
Задължение на кметовете е да следят състоянието на дигите и ако има компрометирани участъци, да ги възстановят незабавно. Те трябва да осигурят необходимото количество чували. Пожарната разполага с голям резерв, с над 100 000 чувала от старо румънско дарение. Те обаче ще се раздават при екстремна ситуация.
Комисар Димитър Павлов, началник на „Пожарна безопасност“, обърна внимание, че дигите са обрасли с растителност, а част от тях са компрометирани. Той изрази опасения, че земеделските земи в Ряхово ще бъдат залети от подпочвени води, тъй като едната помпена станция в района не работи.
Кметска заповед разпореди на кметовете на населени места да вземат мерки за опазване на хората и имуществото при нужда и да актуализират плановете си за  действие при наводнения.  
Дейностите по укрепване на бреговете на Дунав ще се съгласуват с АППД. Агенцията с писмо до областния управител е поискала да се спре несъгласуваното укрепване в района срещу остров Люляка, за което се ползва пръст. Това не само че няма да защити крайбрежието, но и ще образува огромно количество кал, отбеляза шефът на АППД Георгиев.