Тригодишна прогноза за бюджета на Общината ще разглежда местният парламент. Точката е извънредна и влиза в дневния ред по настояване на Министерството на финансите, съобщи председателят на Общинския съвет Васил Пенчев.
Прогнозните данни са за 2014, 2015 и 2016 г. Досега сметки за такъв период не са изисквани от общините, те обаче стават задължителни заради промените в Закона за публичните финанси, които влизат в сила на 1 януари.
Какво ще произтече от това планиране още не е ясно, но Васил Пенчев припомни, че Националното сдружение на общините има много забележки по отношение на целесъобразността на поправките в закона.