Някогашният Детмаг на „Александровска“ 75 е оплетен  в имотни претенции. Над 95% от него е собственост на Общината, но останалите идеални части са на две наследнички - Христина Симова и Христина Банкова. Те притежават по 2,034 % идеални част от триетажната сграда в центъра на града и от години с тях вървят дела за реална делба на имота.
В момента има приключено дело на първа фаза и съдебно-техническа експертиза, която предлага 3 варианта за реална делба. През 2011 година Общинският съвет е взел решение имотните претенции на дамите да бъдат удовлетворени чрез замяна с друг равностоен  общински имот. Само че споразумение така и не било постигнато. На 8 юли обаче адвокатите им заявили желание за делба според вариант 3 по съдебната експертиза.
Затова сега кметът предлага съветниците да изберат най-приемливия начин собствениците да получат реални дялове от Детмаг. Според първия вариант те могат да вземат 40,21 кв. метра помещение на партера, в което сега е офисът на „Близу“, плюс още 106 кв.м. от втория етаж с вход откъм „Константин Величков“. Втората възможност е същият офис плюс 43,21 кв.м. от втория етаж и между тях да се изгради вътрешна стълба. Третото предложение е същият офис да се разшири до близо 65 кв.м., като се премести една от стените.
Очевидно на този имот не му върви, защото въпреки че в голямата си част е общински, до 2061 година Общината няма право да го ползва. До това безумие се стигна, след като през 1991 г. той бе предоставен за ползване на „Аско Деница“ за срок от 70 години.