До месец румънски природен газ ще може да потече в България през Русе. Междусистемната газова връзка на българска територия е готова и тествана. Вчера хора на австрийския изпълнител на проекта „Консорциум Хабау - Варна“ извършваха финални замервания на площадката край Мартен. Очаква се инсталациите да бъдат пуснати в експлоатация в началото на юни.
Газовият интерконектор Русе - Гюргево е дълъг общо 25 км. Участъкът под река Дунав е дълъг 2.1 км. От българска страна тръбопроводът е 15.4 км, а от румънска - 7.5 км.
По план между Русе и Гюргево ще могат да се пренасят между 0.5 и 1.5 млрд. куб. метра газ на година в двете посоки. Изграждането на връзката струва близо 24 млн. евро, от които 8.9 млн. са безвъзмездно финансиране по Европейската енергийна програма за възстановяване. Българският участък струва 7.1 млн. евро, от които 4.4 млн. са от европейската енергийна програма.
Строежът на газовия интерконектор бе сред мерките за разнообразяване на доставките, набелязани след газовата криза в началото на 2009 г. Румъния добива 11 млрд. куб. мeтра годишно и може да запълни част на недостига в случай на евентуално спиране на доставките от Русия - въпрос, стоящ на дневен ред при продължаващата политическа криза около Украйна. За Румъния газовата връзка дава потенциален косвен достъп до азерски природен газ, когато Трансадриатическият тръбопровод /от Турция през Гърция и Албания за Италия/ бъде свързан с българската мрежа.