Три месеца след като подмени двама от тримата членове на Надзорния съвет, „Каолин“ ще освободи и дългогодишния му председател Константин Ненов. Това е най-важната точка в дневния ред на насроченото за 8 октомври извънредно общо събрание на дружеството, става ясно от съобщението му до фондовата борса.
През юни от Надзорния съвет бяха освободени Иван Сливов и Станимир Кръстев, като на тяхно място в най-висшия орган на компанията влязоха Ръбърт Линдеманн-Берк и проф. Райнер Кирхдьорфер. Сега НС напуска и Константин Ненов. Той ще бъде заменен от Евгений Иванов.
Над 95% от „Каолин“ вече принадлежат на германската „Кварцверке“, която е отправила и търгово предложение за изкупуване акциите на останалите акционери. Намеренията на новия собственик са да отпише дружеството от публичния регистър и да спре търговията с акциите му на фондовата борса.