123 договора е сключила Община Русе след проведени обществени поръчки за близо 2 години - от 8 ноември 2011 до 2 септември 2013 година.
От тях 20 са били атакувани в Комисията за защита на конкуренцията. По 14 антимонополната комисия се е произнесла в полза на местната власт, три са оценени като незаконосъобразни, по други 3 производството още не е завършило.
Две от изгубените от Общината процедури са свързани с проекта за културно-историческите атракции. Едната е за доставката на техническо оборудване, а другата - за строителния надзор на ремонта на Историческия музей, реконструкцията на Природонаучния музей и на укрепването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.
Третата изгубена поръчка е за поддръжка на зелените площи в Русе и кварталите. В този случай КЗК настоява за нова оценителна комисия на кандидатите, защото в нея липсвал ландшафтен архитект. Решението е потвърдено и от Върховния административен съд. В резултат процедурата тръгва отново, но само за да стигне още веднъж до КЗК. Три са фирмите, които отново обжалват, а Синята коалиция+ВМРО внесе в Общинския съвет докладна за спиране на поръчката.
През периода януари 2012 и август 2013 година 10 от общинските поръчки стигат и до Върховен административен съд. По 5 от жалбите върховните магистрати оставят в сила заключенията на Антимонополната комисия, а две от жалбите отказват да разглеждат.
В момента три процедури са още висящи. На 18 септември във ВАС е насрочено делото по жалбата на дупнишкото сдружение „Мегапроект-Русе“ по повод избора на проектант и строител на реконструкцията на бул. „Тутракан“. Фирмата оспорва решението на КЗК, която остави жалбата й без уважение.  
Делото по жалбата на варненската „Весела“ ООД срещу избора на строител на спортната зала в Европейското училище е насрочено за 16 октомври. На същата дата ВАС ще се произнесе и по претенциите на „Джи и Хелткеър“ ЕООД-София във връзка с оборудването на Комлексния онкологичен център. И в двата случая жалбоподателите не са доволни от Антимонополната комисия, която отхвърли исканията им.