Уникална трансплантация е извършена от проф. Любомир Спасов и неговият екип в болница "Лозенец". Те спасиха живота на седеммесечно бебе. Успешната трансплантация е значително постижение на българската медицина в резултат на десетгодишни усилия на целия екип.
Малкият Валери е постъпил в средата на март в болница "Лозенец" в тежко състояние с картина на крайна степен на чернодробна недостатъчност. Той е роден с изключително рядка вродена аномалия, включваща обратно разположение на вътрешните органи, сърце, разположено вдясно, черен дроб вляво, огледално на нормалното разположение и липса на извънчернодробни жлъчни пътища.
Заболяването вследствие на жлъчната аномалия представлява прогресираща цироза, която води до крайна чернодробна недостатъчност и смърт. Подобно съчетание на аномалии доскоро се е считало за абсолютно противопоказание за извършване на чернодробна трансплантация поради изключително техническите трудности за изпълнение.
Приложена е техника, която рутинно се използва в болница "Лозенец" при живи донори. Двете операции са се провели при изключителен синхрон и мобилизация. При свързването на донорския черен дроб се е наложило директно съединяване на чернодробните съдове към сърцето на Валери. Това е осмата трансплантация, извършена в болница "Лозенец".