Иван Димитров е ръководител на Център за обслужване на клиенти на „Топлофикация Русе“. По образование е инженер по електроника и топлотехника. В дружеството работи от 1999 г.

- Г-н Димитров, отоплителният сезон приключи. Каква е равносметката?
- Този сезон бе сравнително топъл. Средната температура беше с около 0,5 градуса по-виска отколкото през миналата година, което си е много. Това бе най-топлата зима от пет години насам, което се отрази и на сметките за топлоенергия. Средното намаление е с около 15%. За най-тежкия месец февруари средната сметка за битовите ни абонати беше 101 лева при 124 лева за предишната година.
- Увеличават ли се или намаляват битовите клиенти на „Топлофикация Русе“?
- Имаме увеличение на потребителите със 120 домакинства. Отделно се върнаха други 135 с въвеждането на тавана от 9 лева за цената на битово-горещата вода. Клиентите ни явно одобряват стъпките, които предприемаме. Броят на жалбите намаля от 100 през миналия сезон на 33 през този. И става въпрос най-вече за неточно отчетени показания, за технически грешки при въвеждането на данните.
- Предвижда ли се топлофицирането на нови сгради?
- Според плановете, седем нови сгради трябва да бъдат топлофицирани до края на годината. Така че и тази година ще имаме нови клиенти.
- Кога ще са готови изравнителните сметки и какво да очакват русенци от тях?
- При нас 99% от абонатите се отчитат ежемесечно, така че изненади с изравнителните сметки не трябва да се очакват. През миналата година 70% от изравнителните сметки бяха в рамките на +/- 7 лева. Аномалии може да има само там, където показанията не са били отчитани. Фирмите за топлинно счетоводство ще ни предадат данните до края на май, ние ще ги проверим и до 30 юни ще ги предадем на оторизираните лица в блоковете. Срокът за обжалване е 30 дни. Ако не е било извършено отчитане, например ако домакинството е било в чужбина, това може да се направи до 30 септември. Изравнителните суми ще бъдат заложени в сметките на 15 октомври.
- Каква част от домакинствата използват възможността да плащат на равни месечни вноски?
- Около 470 домакинства използват тази схема - с 11 равни плащания и изравнително на 12-ия месец. Препоръчваме този начин, тъй като дава множество предимства на клиентите - разходите стават предвидими и могат да се заложат в семейния бюджет, в най-трудните зимни месеци ще плащат за топлоенергия много по-малко от потребеното. Във всеки момент абонатът знае колко действително е потребил и колко плаща, има право и веднъж в сезона да промени сумата. Единственото изискване е всички месечни сметки да се заплащат в определения срок без никакво закъснение, защото тогава ще трябва да се плати всичко потребено, но неплатено преди това. Условие, което не е голям проблем според мен, над 70% от домакинствата си плащат редовно сметките без никакви закъснения.
- Вече няколко блока подмениха вътрешните си инсталации, за да намалят сметките си за топлоенергия. Доколко печеливша е тази инвестиция?
- Старите инсталации от миналия век са много по-енергоемки. Проектирани са за отопление на цялата сграда, включително и общите помещения. Отделно на много малко места им е правена профилактика. Затова препоръчваме да бъдат подменени, но за това решението трябва да бъде на собствениците.
Много добър пример е блок „Осъм“ във „Възраждане“. Това е девететажна сграда с два входа и 36 апартамента. Там подмениха вътрешната инсталация и сега потребяват с 63 Мвтч енергия по-малко, отколкото съседния блок, който е аналогичен. Разликата е около 5000 лева и това е само за отоплителния сезон. Или по 120-150 лева на домакинство.
- За колко време би се изплатила такава инвестиция?
- Подмяната излиза около 1000 лева на домакинство, 300 лева е само апартаментният топломер. Инсталацията е вече хоризонтална, тръбите минават през стълбището и влизат оттам във всяко жилище. Всеки може да направи сметка за колко години ще му се изплати. Ще бъде някъде 3-5 години в зависимост колко енергия консумира това домакинство и каква е цената й в следващите години. Ако цената се повиши, инсталацията ще се изплати по-бързо.
- А ще се повишава ли цената? Какво е предложението на „Топлофикация Русе“ за нови цени от 1 юли?
- Ние предлагаме да се върне цената от 72,66 лв./Мвтч, която бе валидна от юли до края на декември миналата година. В последния работен ден на 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране намали цената на 64,87 лв./Мвтч без ДДС, която е действащата в момента. Русенската „Топлофикация“ беше и единствената с намалени цени. Тогава всички обсъждаха новите цени на електроенергията и тази промяна бе доста изненадваща.