Община Русе е съдружник или акционер в 10 търговски дружества, но за миналата година е получила дивидент единствено от участието си във „ВиК“ ООД.
Срещу своите 32%  от капитала на фирмата начислената сума е 138 550 лева. Общата печалба за 2012-а на водното дружество е 571 хил. лева и 80% от тях се разпределят за дивидент.
През 2012-а МБАЛ-Русе излиза на печалба - 198 хил. лева. Лечебните заведения обаче са освободени от дивидент. В момента Община Русе държи 17,53 % от акциите на болницата, държавата - 73,69 %, а останалите акции са разпределени между малките общини в региона. Прави впечатление, че за 2012 година печалбата на лечебното заведение е над 3 пъти по-голяма в сравнение с 2011-а.
Община Русе притежава и 120 акции в „Обединена българска банка“ АД. Това е нищожен процент, който до момента не й е донесъл никакви приходи. През 2012 година банката отчита загуба в размер на 40 694 182 лева и няма да разпределя дивидент.
Хотел „Сплендид“ за поредна година не дава дивидент. В него Община Русе и софийското акционерно дружество „Фин Ко“ държат равни дялове. За разлика от предишните две години хотелът завършва 2012-а не на минус, а с 12 556 лева плюс. Тези пари обаче няма да се разпределят между акционерите.       
Според отчета на дружеството положителният финансов резултат се дължи на продажбата на инвестиционен имот. Иначе икономическата криза и конкуренцията в бранша ударили цените на нощувките, което довело до 14% спад в приходите от хотелските услуги. Частният акционер посочва, че „Сплендид“ потъва и от неефективното функциониране на ресторанта и липсата на оборотни средства. Според него или всеки акционер трябва да вложи по 25-30 хил. лева, или да се търси потенциален инвеститор за хотела. Имало и няколко други възможности: Общината да продаде своя дял, дружеството да се преструктурира и да участва в европроекти или пък да върви към доброволна ликвидация.
„Истър инженеринг“ ООД е другата фирма, която напоследък върви все надолу. През 2012-а тя отчита загуба от 863 хил. лева и задължения над 1,7 млн. лева. Общината обяснява, че в края на май дълговете са повече от собствения капитал и вземанията на „Истър инженеринг“. Както е известно, общинските съветници взеха решение Общината да излезе от дружеството, но този факт все още не е вписан в Търговския регистър. Казусът буксува юридически.
И „Проект Русе“ АД завършва 2012-а със загуба. Тя е в размер на 134 хил. лева и по решение на Общото събрание ще бъде покрита от неразпределената печалба от минали години. Както е известно, Общината и „МОЛ Русе Инвест“ ООД създадоха АД-то заради строежа на спортната зала. По тази причина не се и разпределя дивидент. В момента след като 3 пъти капиталът бе увеличаван, Общината притежава едва 38,01 % от акциите на дружеството.
Фирмата за градски транспорт „ЕГГЕД-Русе“ АД също не плаща дивидент. От регистрирането си досега дружеството е на загуба. През 2012-а обаче успява да я намали 10 пъти в сравнение с предходната година заради оптимизиране на дейността си. Тази година ЕГГЕД ще опита да снижи разходите си чрез преструктуриране на персонали и въвеждане на нови превозни средства.
В „Агропродукт“ АД Общината държи 25 % от акциите. Преди време тя се опита да ги продаде, но безуспешно. Години наред дружеството е на загуба с изключение на 2009 година, когато отчита 51 хил. лева печалба. Задълженията му обаче са 404 хил. лева.
Русенска стокова борса, в която Общината държи 30 акции, също е ударена от кризата. 74 хил. лева загуба има борсата през миналата година. По закон тя не разпределя дивидент.
„Нова Деница“ е най-големият икономически гаф на Общината. В дружеството тя влиза още в зората на демокрацията през 1991 г. с два магазина на „Александровска“ - бившият „Детмаг“, и магазин „Русе“. Според сключения договор тя се лишава от тях за срок от 70 години, а срещу това не получава нито стотинка дивидент. И през 2012-а „Нова Деница“ била на загуба 539 000 лева.
Като цяло картинката показва, че една голяма част от опитите на Общината да печели от бизнес не само са безуспешни, но и в нейна вреда.