Едва 10% от хората с увреждания работят. Затова една от дейностите, към които насочихме усилия, е заетостта, като анкетирахме 1000 души по 22 параметъра, за да изградим политика в тази област и да повишим техния потенциал. Това заяви председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев вчера на пресконференция за напредъка на проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания с изнесени офиси“.
Проектът е на стойност 275 000 лева и се реализира с финансовата помощ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Създадени са изнесени офиси в 16 града, между които и Русе, а идеята е да се проведат серия информационни кампании за изграждане на доверие между зрящите и хората с увредено зрение. Сред инициативите е разпространението на дипляни, които разкриват поведенчески модели при контакт с хората с увредено зрение с цел да се променят нагласите на обществото към различните. Световната тенденция за нарастване на слепотата пък е провокирала екипа да изготви материали с информация за симптомите и превенцията на очни заболявания с идеята хората да оценят зрението си навреме, а не след като го загубят, обясни ръководителят на проекта Васил Долапчиев. Изследвани са и нагласите на работодателите за наемане на слепи, очакванията им от тях и причините да откажат да ги наемат.
Сред предстоящите дейности на Съюза, извън тези по проекта, са организирането на спортни състезания по табла и шахмат за хора с нарушено зрение, както и изготвяне на карта за достъпна архитектурна среда.
Снощи в зала „Русе“ се проведе деветият за страната концерт. Над 250 певци, танцьори и артисти са се включили досега в мероприятията в различните градове.