Търговци на Кооперативния пазар по документи масово работят с месеци без заплати. Това показват проверките на данъчните в най-голямото за региона тържище, насочени предимно към спазване на осигурителното законодателство и отчетността на фирмите, търгуващи с дрехи, обувки и различни амбулантни стоки. Повечето от неугледните сергии, претрупани с източноазиатски изделия, се държат от няколко фамилии, в които са ангажирани и работници на временни договори. Заплати обаче не са начислявани официално с месеци, чак докато инспекторите подсетили търговците да се възнаградят все пак с някой лев за усиления труд.
Първоначалните проверки показват, че за тях се подават месечните осигурителни декларации Образец 1 и Образец 6. Въпреки че пари по тях не се внасят редовно, то сумите остават като задължения на фирмите и подлежат на принудително събиране.
За всички работещи са регистрирани и трудови договори, които обичайно са за минимална заплата. По документи често тя не се изплаща и съответно не се внася данък върху доходите. Стандартното оправдание на търговците е, че чакат пари от сделка с неизрядни към тях партньори и щом ги получат, ще уредят заплатите и внесат данъците. Въпреки това такива средства бързо се намират още в дните на проверката, защото приходните служители са длъжни да информират Инспекцията по труда за такива констатации и тогава санкциите за фирмата стават доста неприятни.
Проверките на инспекторите за оперативен контрол от офиса на НАП в Русе ще обхванат и други подобни обекти в Русе и съседните общини. Освен за спазване на осигурителното законодателство и редовното издължаване на данъци, ще се проверява документацията за произход на стоките и използването на касовите апарати.