Русе можеше да има своя носител на Нобеловата награда за литература десетилетия преди отличаването на Елиас Канети през 1981 година. Това е роденият в Червена вода драматург и поет Иван Грозев, номиниран за най-престижния световен приз от Михаил Арнаудов на 23 януари 1928 година с официално писмо до президента на Нобеловия комитет за литература към Кралската академия на науките на Швеция.
Тази номинация беше известна в научните среди, но досега не беше  издирено писмото на Арнаудов - по него време професор, а малко по-късно академик - с което се прави предложението за Иван Грозев като „интерпретатор-преводач и представител на ценностите, които притежава младата българска литература“. Документът излезе от анонимност с изложбата на БАН в Русенския университет, в която той е един от безценните експонати. В нея е експониран част от личния архив на акад.Арнаудов, дарен от самия него на Научния архив на БАН през 1977 година.
Иван Грозев не стига до високата катедра на нобеловите лауреати, но самото разглеждане на кандидатурата му го поставя в категорията на елитните писатели. За жалост името на задълбочения мислител и философ днес е малко популярно заради налаганите му ограничения след 1944 година. /Д-р Велислава ДОНЕВА