Нова сграда за угояване на свине с капацитет 2400 скотоместа ще изгради „Свинекомплекс Бръшлян“. Инсталацията ще се експлоатира съгласно условията за издаденото комплексно разрешително, позволяващо отглеждането на 15 000 броя свине в сегашните шест сгради.
С новата седма сграда капацитетът няма да се увеличи. Тя ще е предназначена за разселване на текущия брой свине с цел осигуряване на по-дълъг санитарно-хигиенен период при почистване и дезинфекция на помещенията.