Кметът на двемогилското село Помен сдаде властта и ще се посвети на земеделието. Спечелилият властта с бюлетината на ДПС Вели Велиев е избран за председател на кооперацията в селото и решил да продължи кариерата си там.
За да няма вакуум в управлението, съветниците в Две могили назначиха за временен кмет до насрочването на извънредни избори Алтънай Алиев.
Алиев и кметовете на останалите села в общината ще получават с по 100 лева отгоре, решиха още съветниците. Така първенците на Баниска, Кацелово, Бъзовец и Батишница вече ще се разписват срещу 850 лева, а тези в Помен, Чилнов и Каран Върбовка - срещу 800 лева. Промяната влиза в сила със задна дата - от 1 април.