Дърветата по пътя от Нисово през Батаклията към Сваленик бяха изсечени от работници по договор, сключен с кмета на Иваново Георги Миланов. За нарушението сигнализираха от парк „Русенски Лом“, които с ужас са установили, че всички гнезда на авлиги са съборени и унищожени.
В града не се разрешава строителството през гнездовия период, а тук говорим за сеч в зоната на Натура 2000 - нещо, което е абсолютно забранено, коментира директорът на парка инж.Цонка Христова.
Според запознати на нито едно от повалените дървета не е имало маркировка, което също е нарушение на горските закони.
Няма такова нещо, всичко е редовно, това са глупости, каза лаконично и с враждебен тон кметът на Иваново Георги Миланов.
Същия случай имаше преди две седмици и експертите от Регионалната екоинспекция бяха уведомени, но не последваха никакви санкции срещу секачите и кмета, който е издал разрешителното.