За първи път на сцената на „Канев център“ студенти от 14 страни показаха своето изкуство и бяха бурно аплодирани от публиката си. Това се случи по време на традиционния фестивал на чуждестранните студенти, който се организира вече за 11 поредна година. Младежите от Албания, Виетнам, Гърция, Ирак, Йемен, Казахстан, Кипър, Македония, Молдова, Руската федерация, Сирия, Сърбия, Турция и Украйна показаха, че могат добре да се подготвят за изпити и едновременно с това да пеят и танцуват заедно.
В началото на спектакъла поздравления към студентите отправиха ректорът проф.Христо Белоев, директорът на дирекция „Чуждестранни студенти“ доц.Красимир Мартев, зам.областният управител Айлян Карамехмедова и Сашо Щерев от общинския просветен отдел.