Вече има 12 теми, по които работим, и предстои подписването на четири договора между представители на бизнеса и различните институти на Българската академия на науките, обяви Стефко Бурджиев, ръководител на Регионалния академичен център в Русе, който бе открит официално в понеделник.
Предприятия от Русе и областта вече са подали ръка към науката и заедно с нея се опитват да намалят разходите си за производство и да оптимизират процесите, допълни още Бурджиев.
Регионалният академичен център се помещава на втория етаж в сградата на „Александровска“ 55, която е държавна собственост, но е предоставена за ползване на Русенския университет. Това е четиринадесетият извънстоличен център, който има за цел да скъсява дистанцията между индустриалците и учените в институтите на академията, обясни акад.Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките /БАН/. Към русенската структура се присъедини и община Гюргево, като подпис под меморандум за сътрудничество положи кметът на румънския град Николае Барбу.
За да променим ситуацията в страната си, трябва да си поставим цел, която да следваме, каза акад.Воденичаров и поясни, че това са направили преди 20 години Сингапур и Южна Корея, които в момента са едни от най-мощните държави със силна икономика. Акцентите ни трябва да са насочени към възпитанието и образованието, а след това към възстановяване на индустрията, екоземеделието и туризма, начерта основните перспективи за България ръководителят на БАН. Той посочи като необходимост създаването на закон за публично-частното партньорство между науката и бизнеса, който да стимулира въвеждането на изобретения в производството.
Учените от БАН участваха в първия организиран от академичния център форум „Зелена икономика и индустриалния бизнес“, в рамките на който беше представена разработката на академията „Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България“, предложена за обсъждане от правителството, народното събрание и президента. В чест на 145-годишнината на БАН в „Канев център“ бяха открити и две изложби - археологическа и в памет на акад. Михаил Арнаудов.