Русенският административен съд ще посрещне съдии от Велико Търново, Разград, Добрич, Варна, Търговище и Шумен, прокурори от Русе и юрисконсулти. Поводът е двудневен семинар на тема „Искови производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/. Искови производства по Административно-процесуалния кодекс /АПК/“, който ще се проведе на 15 и 16 май. Срещата е организирана от русенското административно съдилище в рамките на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната на Националния институт на правосъдието. Лектори на семинара са Ваня Пунева и Таня Куцарова, съдии от Върховния административен съд.