Предварителната оценка е, че разходите по приемането на бежанския поток у нас до края на годината биха били в размер на над 10 млн. лева. Следователно наистина трябва да търсим подпомагане, в това число разбира се и хуманитарна помощ по отношение на Международния червен кръст.

Това каза министърът на отбраната Ангел Найденов. След заседанието на Съвета по сигурност съм разпоредил да се направи пълен преглед на военни райони и на военни имоти, с които разполагаме в южната част на страната, добави военният министър. Той обясни, че е поискал да се направи оценка на тяхното състояние, за да се знае какво ще е необходимо да се прави допълнително, за да станат те годни за настаняване на бежанци.

Военният министър подчерта отново, че България трябва да разположи усилията си в три посоки. Едната е за засилване на контрола по границите. "Първата посока означава да се провеждат интензивни разговори с Турция и Гърция по отношение на бежанския поток", добави Найденов. Той каза, че втората посока е да се предприемат действия за настаняване на бежанци, за подпомагането и осигуряването на нормалност в тяхното ежедневие. Третата посока е тази, при която да се търси помощ от международни организации, включително и хуманитарна помощ. "Защото е очевидно че очакванията, свързани с увеличаването на бежанския поток, в рамките между 6 000 и 10 000 души до края на годината, е нещо, което наистина налага България да потърси съдействие и помощ", каза военният министър. Ангел Найденов бе категоричен, че се оглежда всичко, с което разполагаме по южната граница.