Множествената склероза е сред редките заболявания, които обаче започват да засягат все повече хора, тъй като всяка година у нас се откриват по 80 нови случая, казва специалистът невролог проф. Ивайло Търнев. Официално регистрираните болни са 3600 души, но според него в действителност те са над 5000 души, просто не са открити всички.
Множествената склероза /МС/ е хронично, автоимунно, възпалително заболяване на централната нервна система, което най-често се проявява между 15 и 40 години, обяснява проф. Търнев. То е мултифакторно и полигенно заболяване
което се развива при генетично предразположени хора
в съчетание с рискови фактори на околната среда. При 20% от случаите е установено фамилно засягане, което обикновено се проявява по-рано и предимно при мъжете. Рискът за поява на заболяването е в тясна връзка със степента на родство. Установено е, че майки с МС по-често предават заболяването на децата си. Рискът за деца с двама болни родители е значително по-висок от този на деца с един засегнат родител, съответно 30.5% и 2.49%, подчерта проф. Търнев.
Освен генетичната предразположеност,
заболяването може да се отключи и от външни фактори
Рискови са вирусите на морбили, на варицела-зостер и вируса на Епщайн-Бар. Стресът също може да доведе до предпоставки за развитие на МС. Тютонопушенето засилва двойно риска от развитието на МС и скъсява интервала между първия и втория пристъп, обяснява професорът. При пациенти пушачи има по-често тенденция към първично прогресираща форма на заболяването. Дължи се на въздействието на никотина, въглеродния моноксид, свободните радикали, азотния диоксид и катраните върху имунната система.
Освен това епидемиологичните данни и клиничните проучвания върху хора и животни показват връзка между ниските нива на витамин Д и нарастване на честотата на МС, както и протективната роля на витамин Д върху болестта. Според проучвания приемът на витамин Д в дози 600-700 IU/дневно води до намаляване на активността на множествената склероза с 40%. Недоимъкът на витамин Д в ранна детска възраст например е рисков фактор за развитие на МС.
Проф.Ивайло Търнев е категоричен, че ранната диагностика и подходящата терапия са от съществено значение. Неговата дефиниция за успешна терапия в идеалния случай е: да се повлияят всички нови симптоми и инвалидизация в краткосрочен и дългосрочен план.
Две трети от болните от МС у нас не се лекуват ефективно
изтъква проф.Търнев. Осигуряването на протоколи за лекарства от Здравната каса за пациентите с МС и други редки болести минава през тромава и дълга процедура, категоричен е специалистът. А навременният и продължителен достъп до висококачествено лечение, лекарства и грижи е критичен за осигуряване на качеството на живот на пациентите с МС. Тяхната липса води до пропуснати възможности за овладяване на прогресията на заболяването.
Проф. Търнев подчертава, че по достъп до висококачествено лечение и грижи България е на едно от последните места в ЕС. Професорът смята, че държавата е длъжник на българските пациенти и особено на хората с множествена склероза и други редки заболявания. Неговата битка е хората с МС у нас да могат да водят нормален живот, да не стигат до ранно инвалидизиране и да живеят извън обществото.

Проф. Ивайло Търнев е невролог, началник на Неврологичната клиника към УМБАЛ „Александровска“, професор в катедрата по неврология на Медицинския университет-София и в катедрата по когнитивна наука и психология в НБУ. Председател е на Българското дружество по невромускулни заболявания и Българското дружество по епилепсия.
Проф. Търнев участва в български неврогенетичен екип, който през тази година е открил 3 гена, отговорни за някои редки генетични заболявания, което прави възможно генетичното консултиране, предродовата диагностика и дава шанс за бъдеща генна терапия.