От 1 септември започва прием на документи за втората сесия на общинската програма „Ин витро“. Те ще се приемат до края на месеца всеки работен ден в деловодството на Общината.
Както е известно, по програмата се отпускат до 2500 лева на двойките срещу фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника. През май тази година общинските съветници гласуваха промени, които позволяват да се финансират изследвания и процедури, които не се заплащат от Здравната каса.
Допълнителна информация семействата могат да получат на сайта на Общината, в Информационния й център и експертите от отдел „Обществено здраве“.