През март 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в областта са 570 хил. лв., или с 35.3% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. 148 хил. лв. са платени от чужденци.
Спрямо март предходната година общият размер на приходите намалява с 1.2%, като тези от български гости бележат ръст, а парите от нощувки на чужденци намаляват с 58 хил. лева.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 и повече звезди възлизат на 393 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 140 хил. лева и представляват 94.6% от всички.
През март 2014 г. на територията на област Русе са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1520 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2014 г., е 12 484, като от тях 2333 са от чужденци. В сравнение с февруари т.г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 8%. Спрямо март 2013 г. реализираните нощувки бележат спад със 7.1%.
Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през март е 18.7% и намалява спрямо февруари с 3.4 процентни пункта.
Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през февруари 2014 г. са 7720 и се увеличават спрямо предходния месец с около една трета. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 17.2%. Средният брой нощувки през март е 1.6.
Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 26.5% и повишава нивото си от февруари т.г. с 6.1 процентни пункта.