Близо 160 млн. евро неусвоени средства от програмата за селските райони ще бъдат преразпределени по три от мерките на европрограмата, съобщиха от фонд „Земеделие“. Субсидиите ще се насочат за проекти по мерките 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на населените места“. Освен тези средства ще се приемат проекти и по други мерки, чийто бюджет още не е изчерпан.
Прозорците на петте приема ще бъдат отворени през септември. От 9 до 20 септември могат да подават своите оферти общините, които искат да ремонтират и изграждат инфраструктурата в селата. За целта по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ са заделени 90 млн. евро. Средствата се дават за реконструкция на пътища, мостове, ВиК и пречиствателни съоръжения.
Пак по същата мярка, но за ремонт на културни центрове и библиотеки са предвидени 10 млн. евро. Срокът за кандидатстване е същият - от 9 до 20 септември включително.
Проектите за информационни центрове в селата ще се подават отново между 9 и 20 септември. Заделените субсидии надхвърлят 4,2 млн. евро и отново са по мярка 321.
Проекти по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ също ще се подават в периода от 9 до 20 септември. Предвиденият бюджет за тях надхвърля левовата равностойност на 28,471 млн. евро.
Със заповед на министъра на земеделието и храните Димитър Греков се разпределя и неусвоеният ресурс по мерките 123, 321 и 322 за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти и по двете общински мерки за изграждане на инфраструктурата в селата. Допълнителните средства за преработвателните предприятия, които кандидатстват по 123-а мярка, надхвърлят 30,503 млн. евро. По двете общински мерки средствата са съответно 23,684 млн. евро за 321-а и 6,528 млн. евро за 322-а мярка.