Седем години вече Русе чака корекцията на коритото на река Русенски Лом, която ще го защити от наводнения. След поредица от обществени поръчки и преработки на проекта, сега отново всичко е в начална точка - не само че няма готов проект, но и изборът на проектантска фирма е провален.
Само 12 месеца след големия потоп през 2005-а Министерството на регионалното развитие и благоустройството избра с обществена поръчка за проектант столичното акционерно дружество „БКС Строй“. Близо две години по-късно, на 28 юли 2008 година, ведомството отправя покана към същата фирма, за да актуализира проекта си.
Това се налага, защото укрепването на речното корито е предвидено да се изгради изцяло от бетон. Консултант на немската финансираща банка KfW обаче се произнесъл, че проектът не отговаря на модерните екологични стандарти. Бетонното дъно ще унищожи водната флора и фауна, категорични са германските експерти. Освен това са намерени и технически дефекти.         
Срещу 890 371 лева без ДДС софийската фирма е преработила заданието. С това обаче сагата не приключва. Пред новия вариант изникнала нова пречка - този път ЕС приел нова екологична директива, с която финансиращата банка настояла българите да се съобразят. По европейските стандарти корекциите на реките вече трябва да се изпълняват с максимално съхраняване на природата.
В крайна сметка парите, които идват от програма „Техническа инфраструктура 2009-2011“ са изхарчени, но проектът отива в кошчето.
На 11 юни 2013 година новото Министерство на регионалното развитие обявява нова обществена поръчка за корекцията на коритото на река Русенски Лом. Така всичко започва от самото начало. Възложителят изисква проектантът да тръгне от идейния проект, после да направи всички технически проучвания, да изготви работен проект, да обособи самостоятелен имот и да направи подробен устройствен план /ПУП/. В предишните поръчки няма изискване за ПУП, защото междувременно са приети нови нормативни промени, отбелязва шефът на общинската дирекция за управление на кризи Спасимир Димитров.
Този път сумата за проектирането е 290 000 лева. Обявлението в Агенцията за обществени поръчки сочи, че офертите ще се отварят на 23 юли.
В конкурса участват трима играчи, но и тримата са отстранени. Софийската „Хидрогеокомплект“ ЕООД според публикуваното решение не е изпълнила изискванията на поръчката по отношение на авторския надзор. ДЗЗД „Русенски Лом 2013“ и Обединение „Русенски Лом“ също са елиминирани. Първото дружество заради това, че не може да докаже, че е изготвило 2 инвестиционни проекта за биологична корекция на речни корита през последните 3 години, а обединението - понеже не представя доказателства за квалификацията на ключови експерти, с каквито би трябвало да разполага. В резултат поръчката се проваля и на 26 август министерството публикува на сайта на агенцията решение за прекратяване на процедурата.
Това, което следва според закона, е министерството да отправи покана за директно договаряне с определени фирми. Според Спасимир Димитров уверенията на държавните чиновници били, че това ще се случи до месец-месец и половина.
Както се вижда, 7 години и над 1 млн. лева не стигат за качествено проектиране и за избор на нов проектант. Затова е трудно да се прогнозира колко още време ще е нужно, за да се стигне най-после до първа копка. А на русенци не остава нищо друго, освен да се молят да не ги удари отново голямата водна вълна или пък немската банка да не вземе да се отчая и да откаже да финансира един толкова буксуващ проект.