Допълнителен изпит по рисуване и моделиране ще проведе Русенският университет на 10 септември за кандидати да учат промишлен дизайн. Допълнителен изпит ще има и по химия във филиала в Разград  на 31 август. Заявки за него се приемат до 16 часа на 30 август в Русе и Разград. Все още има свободни места за някои специалности като мениджмънт и сервиз на техниката, климатизация, хидравлика и газификация, машинно инженерство, електроника, експлоатация на флота и пристанищата, български и история и други. Приемът на кандидатстудентски документи продължава до началото на учебната година.