Кметът Пламен Стоилов прекрати обществената поръчка за доставка и монтаж на LED-дисплеи, информационна и комуникационна техника и софтуер за събиране и обработка на трафика по проекта за реконструкция на бул.“Тутракан“. Причината е, че нито една от 3-те подадени оферти не отговаря на предварително обявените условия от възложителя и затова и тримата участници са отстранени по тази причина от процедурата.
Фирма „Лирекс БГ“ не представила липсващи документи. „Телелинк“ ЕАД пък не се съобразила с изискването електронните части на камерата, която ще наблюдава състоянието на пътната настилка, инциденти и събития, да не съдържа движещите се части. В офертата на дружеството липсвало и задължителното резервно захранване. Методът за отчитане на състоянието на пътната настилка, който „Телелинк“ предлагал, бил само визуален и не задоволявал изискванията. В офертата му не били предвидени строително-монтажни работи за всички преброителни пунктове по проекта. Офертата на консорциум „Дунав мост - Трафик“ също не била спазила всички технически изисквания на проекта.
Кметът Пламен Стоилов коментира, че след прекратяване на поръчката Общината ще търси изпълнител чрез пряко договаряне, което е възможно по закон.
Движим се в график и по този начин няма да има просрочване, поясни още той.