Магистратура по Ловен туризъм и бакалавърска програма по Управление на информационните системи разкрива от есента Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Другата новост е, че започва обучение на английски език, а първите чуждестранни студенти са 50 китайци, които ще учат тънкостите на бизнес администрацията. Това съобщи вчера ректорът на висшето училище проф.Димитър Димитров, който нееднократно подчерта, че няма нито един завършил техен възпитаник, който да е регистриран като безработен. Само в русенския филиал се обучават около 1500 бакалаври и магистри. А дистанционните студенти са над 1000 по цял свят от Америка до Нова Зеландия. През последните години се отчита значителен интерес и от младите в бившите социалистически страни, като последно са сключени договори с университети в Рига и Самара.
Новата оперативна програма на Европейския съюз „Образование и наука“ е амбицирала ръководството на висшето училище да спечели около 20 милиона лева от общо предвидените по нея 600 милиона. „Тъй като ние обучаваме 3% от българските студенти, може да се преборим за 3% от общия размер на субсидията, но и по-малко да е, пак не е малко“, каза ректорът проф.Димитър Димитров. И обяви, че специално за тази цел ще бъде създадена дирекция „Управление на проекти“, като в русенския филиал първоначално ще бъдат назначени 6 специалисти. Освен да обслужва проектите, дирекцията ще бъде поле за практически уроци на студентите, обясни проф.Димитров, който подчерта, че желанието му е тя да се разрасне и да започне да приема поръчки за проекти на бизнеса.
По повод наскоро придобитата научна степен професор ректорът почерпи журналистите с вино от арония, производство на висшето училище. И загатна, че се работи по подготовката на иновационни продукти от този изключително полезен плод.