Великотърновският апелативен съд блокира излизането на Община Русе от дружеството „Истър инженеринг“, в което тя е съдружник. В края на миналата година Общината е подала предизвестие, че излиза от фирмата, като юристите явно смятат, че това е достатъчно, за да се прекрати общинското участие в дружеството. Две съдебни инстанции обаче са категорични, че така не може, особено когато става дума за публичен интерес, който следва да бъде запазен. Затова преди Общината да излезе от дружеството, следва да се определи какво става с капитала му и как се преразпределят дяловете в него.
Търговското дружество е учредено през 2006 година. В него съдружници са „Пътинженеринг“ и Общината. Капиталът на „Истър инженеринг“ е над 2 млн. лева и е разпределен поравно между съдружниците.
През 2012 година Общинският съвет обаче реши да напусне дружеството и подаде 6-месечно предизвестие за това до неговата управа.  
Като явно идеята е на Общината да се изплатят нейните дялове от капитала. След изтичане на предизвестието е подадено и заявление за отписването й като съдружник в Търговския регистър.
Оттам обаче са отказали, а впоследствие две съдебни инстанции се произнесоха, че така отписване не може да бъде направено. Защото независимо от заявеното искане на общината да излезе от дружеството, първо общото му събрание трябва да гласува решение за това какво ще стане с нейните дялове. Още повече, че те са общинска собственост и с тях разпореждането може да стане само по специален ред - чрез търг или конкурс, а не с обикновено прехвърляне между съдружници.
В крайна сметка Общината остава съдружник в „Истър инженеринг“ поне докато не спази законовите изисквания по напускане на дружеството. Което значи, че казусът ще се върне в общинския съвет за разглеждане най-вероятно тази есен.
„Истър инженеринг“ ООД е предприятие за строително-ремонтни дейности и работата му основно се свързваше с поддържане и ремонт на пътни мрежи, водопроводни, канализационни, топлофикационни инсталации и производство на асфалтови смеси. В периода 2007-2010 година дружеството беше на печалба, след което започна срив. Според данните на Общината, 2011 година „Истър инженеринг“ е приключило с текуща загуба от 1 044 000 лв., а впоследствие финансовото му състояние е продължило да се влошава. Това беше и причината, поради която Общината поиска в края на миналата година да излезе от дружеството.