Общинската фирма „Паркстрой“ ще се преобразува в общинско предприятие на бюджетна издръжка. Решението ще бъде гласувано на предстоящата сесия. Дотук се стигна, тъй като тази година обществената поръчка за поддържане на зелените площи в Русе бе спечелена от частния консорциум „Паркстрой“, в който участват „Вектор“ и „Инфрабулпак“. Оставена без основните си приходи, фирмата нямаше как да продължи съществуването си.
Според предложението на специално създадената за промяната на статута й работна група новото общинско предприятие ще се занимава с озеленяване и поддържане на Лесопарка и хижа „Приста“, ще произвежда цветя, разсади и дръвчета. Предприятието ще се занимава с паспортизация на декоративната растителност, ще поддържа коритата на реките, деретата и сервитутите на общинските пътища. В неговите задължения ще влиза грижата за зоопарка, почистването на нерегламентираните сметища и други екологични дейности. За осъществяване на работата му се предават активи на стойност над половин милион лева.
В предприятието ще работят 46 души, а официалното му съществуване ще започне от 1 юни. От тогава до края на годината то ще разполага с бюджет 350 хил. лева за заплати и дейност. Ще бъде обявен конкурс за директор, а до избирането му най-вероятно ще го управлява досегашият шеф Камен Каменаров.