Частна фирма иска да прави нов паркинг за товарни автомобили в свой имот в местността „Над линията“. Става дума за терен в близост до жп линията, която минава покрай Долапите и до входа за Русе от посока София.
Ивестиционното предложение на ЕТ „Атанасов- Атанас Атанасов“ влиза в Общинския съвет, за да получи разрешение за изработване на подробен устройствен план и промяна на предназначението на земеделската земя. Според плана фирмата смята да изгради открит паркинг, като не придвижда захранване с ток и вода. Достъпът до него ще се осъществява от съседен имот. Той е  собственост на същия едноличен търговец и за него вече има влязъл в сила план за изграждане на административни сгради, паркинг, сервиз и трафопост.