Традиционният фестивал на чуждестранните студенти в Русенския университет ще дебютира в новоизградения „Канев център“. В университета учат около 500 младежи от 14 държави и всяка страна ще има свои представители на сцената. Те ще вложат таланта си в представянето на фолклора и традициите на родните си места и така ще помогнат за по-добро взаимно опознаване и повече толерантност. В този дух е и мотото на фестивала, който ще се проведе на 13 май от 16 часа - „Заедно в различията си“.