Въпреки положителните сигнали за увеличаваща се заетост през последните месеци, бизнесът не изглежда особено оптимистично настроен за ситуацията на пазара на труда в страната през тази и следващата година. Това показват резултатите от второто изследване „Регионални профили“ на Института за пазарна икономика, направено след социологическо проучване сред 1680 фирми.
Предприемачите от Русенска област не са сред най-големите песимисти в страната, но очакванията им за освобождаване на персонал леко надхвърлят предвижданията за наемане на още хора. Усреднената оценка за Русе е 2,95, като по методиката на ИПИ резултат над 3 показва очаквания за наемане на повече хора, а резултат под 3 - за съкращения.
Бизнесът очаква увеличаване на броя на заетите в 10 области: Бургас, Търговище, Пазарджик, Перник, Пловдив, Благоевград, Ямбол, Добрич, Сливен и Кърджали. Любопитен факт е, че от тях само Добрич и Търговище са в Северна България. В Кюстендил и Стара Загора промяна на броя на заетите не се очаква, а във всички останали области се очаква спад.
По всичко личи, че ясна оценка за състоянието на пазара на труда в страната ще може да бъде направена най-рано в края на третото тримесечие, когато голяма част от сезонните работници бъдат освободени. Въпросът е дали инерцията на пазара на труда и евентуално на икономиката като цяло ще бъдат достатъчни, за да се запази заетостта на по-добро ниво в сравнение с предходната година. По-силният летен сезон прави предварителни оценки на база динамиката от предходни години несигурни. На този етап данните изглеждат положителни, но нагласите на бизнеса са по-скоро в другата посока, смятат от ИПИ.