Ирина МАТЕВА
Институции, фирми и граждани могат да си общуват с териториалното поделение на НОИ в Русе по интернет, за да си спестяват чакането по опашки и излишното хабене на хартия, припомниха от РУСО.
Отдел „Пенсии“ вече приема на електронния адрес: [email protected] писма, заявки за информация, запитвания по пенсионни въпроси, искания и дори запорни писма, подписани с електронен подпис. Електронните писма се обработват като хартиените документи, същият е и редът за отговорите.
Проблемът възниква, ако съответното искане или запитване не е подписано с електронен подпис. У нас, за разлика от много държави в Европа, това не се приема за документ със сигурен подател. Затова и обемът на информацията, която се подава от НОИ, е доста по-ограничен и е без никакви лични данни. За хората, които нямат пари за такъв подпис, остава възможността да си подадат запитванията лично в РУСО.  Освен кореспонденцията по e-mail от НОИ отдавна дават информация и от централните си бази данни чрез сайта на ведомството. Оттам може да се прати и заявление към съответния териториален отдел „Пенсии“, откъдето да се иска издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсии и добавки, удостоверение за размер на пенсии и добавки за определен период от време, както и да се подаде документ за учащ. За изпращане на заявление за административна електронна услуга се изисква електронен подпис или ЕГН и персонален идентификационен код /ПИК/, който се взима предварително от териториалното поделение на НОИ - в Русе това се прави на гише 7 в сградата на РУСО на ул. „А. Златров“ 26. С този код всеки може сам да проверява в сайта на НОИ за издадени пенсионни разпореждания, актуалното състояние на изплащаните му пенсии и добавки, може сам да си изчисли прогнозната пенсия или индивидуален коефициент. На сайта на осигурителния институт са налични и всички утвърдени  формуляри за ползване на пенсионни права и актуални нормативни актове, които регламентират работата на НОИ по отношение на пенсионирането и пенсиите.