Акт за 3000 лева бил съставен на мъж със 71% трайна инвалидност заради това, че продава земеделската си продукция на нает павилион на общинския пазар „Олимп“. Човекът бил регистриран като земеделски производител, с което си изкарвал прехраната, но не е регистриран търговец. За това данъчните му наложили глобата.
Съдът обаче сметна, че човекът неправилно е наказан като търговец, при условие, че той не е такъв. И тъй като не е извършил нарушение като юридическо лице, актът му бе отменен. Решението обаче може да се обжалва.