Почти няма сектор в икономиката на Русе, който да не е свил драстично наетата работна ръка по време на кризата. Но най-чувствително, почти двойно - от близо 6000 души до 3540, е намалял броят на строителите. За сметка на това администрацията се е запазила почти без да мръдне от 2008 година насам. В същото време ръстът на произведената продукция е спаднал чувствително също в почти всички сектори. Само селското стопанство в последните години явно процъфтява.
Това става ясно от социално-икономическия анализ на ситуацията в общината, който е публикуван заедно с проекта за стратегия за развитие на Русе до 2020 година. Данните, върху които стъпва анализът, са на НСИ.
На този фон планът предвижда предприемане на мерки, които да осигурят интензивно и устойчиво икономическо развитие, което пък да даде по-висок стандарт на живот на жителите на община Русе. Свръхамбициозно звучи поставената цел икономиката на региона да дръпне напред с темпове на растеж над средните за страната. А конкретните стъпки за постигането на тази цел се свързват с прилагане на иновативни технологии и взаимодействие между индустрията и научния потенциал в общината. Освен това се залага на привличане на инвестиции, които да влеят свеж ресурс за развитието на местната икономика и да повишат заетостта и доходите.