През 2014 година се навършват 111 години от основаването на „Дунарит“. Заводът е създаден през миналия век и е наследник на опита и професионализма на много поколения. Затова на днешния ден със самочувствие и годост казваме „Дунарит - 111 години традиции и развитие“, казва Мариела Линкова, мениджър „Качество и системи за управление“ в „Дунарит“ АД, в навечерието на днешния професионален празник на фирмата.
Световната финансова криза 2009-2010 година създаде редица затруднения при функционирането на процесите в „Дунарит“ АД, в това число забавени плащания и прекратен договор, обясни Линкова. Въпреки трудностите през периода 2011-2013 година се наблюдава стабилизиране на фирмата и бавно поемане по траекторията на растежа, като през 2013 година е достигнат ръст над 10% в реализацията на продукция с военно предназначение спрямо 2012 година и над 30% спрямо 2011-а. Това се получи, след като ръководството на фирмата заложи на експортно ориентирано развитие. Освен продажбите на продукция основно за външни пазари, през 2013 и 2014 година стартираха и нови съвместни проекти с партньори от други страни, уточни мениджърът.
По думите й поставената за 2014 година главна цел е повишаване на продажбите на военна продукция и усвояване на нови изделия за разширяване на продуктовата номенклатура. За постигането й през януари е била разработена бизнес програма за развитие на „Дунарит“ АД, като основните направления за работа са маркетинг и продажби, управление на производствените процеси, иновационна дейност, инвестиции, управление на човешките ресурси, околна среда, здраве и безопасност.
Реализацията на продукция се извършва основно в Африка, Азия и в страни от Далечния изток, но фирмата изпълнява и договори с американски фирми, доставчици по програми за правителството на САЩ. Иновационната дейност на развитите направления пък е съсредоточена върху разширяване на производствената номенклатура и усвояване на изделия от по-висок клас, поясни инж. Линкова. И допълни, че през последните години ръководството на фирмата продължило работата за достигане на устойчив растеж, базиран на производствени инвестиции. А чрез напълно натоварените производствени мощности, планираният обем на инвестициите за 2014 година е в размер над 1,7 милиона лева. Те ще бъдат вложени в инвестиционни проекти, оптимизация и ремонт на енергийното стопанство, обновяване както на оборудването, така и на сградния фонд. През тази година ще продължи и работата по проучване възможностите за финансиране по европейски програми и фондове. Според Мариела Линкова основната цел на програмата за управление на човешките ресурси е да мотивира персонала към чувство за принадлежност, ангажираност и лоялност към фирмата. Ще се направи и подбор за назначаване на персонал, като за целта ще се търсят висококвалифицирани специалисти с оглед стратегическо развитие на фирмата. Ще се разширява и сътрудничеството с технически училища и университети за привличане на млади хора. Ще се търси и начин за вдигане на заплатите с минимум 10%.
В социалната политика ръководството на „Дунарит“ АД ще подкрепя млади хора, желаещи дългосрочно обвързване с фирмата, защото нашата отговорност към обществото е декларирана в програми за управление на околната среда и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, каза инж. Линкова.
Основните направления за изпълнение на законовите изисквания с цел осигуряване важно конкурентно предимство за изпълнение на мониторингови програми, поддръжка на пречиствателни съоръжения, подобряване на състоянието по отношение емисиите във въздуха, изпълнение на условията за предприятие с висок рисков потенциал. Помислено е и за управлението на отпадъците.
Това че сме поели правилния път на развитие и политиката на ръководството е успешна, се доказва от все по-добрите финансови резултати, уточни мениджърът. И допълни, че фундаментът за тези  успехи на „Дунарит“ АД са хората от персонала, които са главният източник на енергия за  фирмата и осигуряват добрата й репутация. На второ място е структурата и продуктите на услугите, които трябва да са гъвкави, според пазара, и с необходимото качество. На трето място е ефективността във всяка фирмена дейност, което е необходимо условие за бъдещото  развитие на дружеството. Не на последно място е и безопасността при работата във фирмата и грижата за околната среда. А за днешния професионален празник на „Дунарит“ АД искам да пожелая на всички колеги от името на ръководството здраве и успехи, каза още инж. Линкова.