202 милиона лева приходи от дейността си отчете за 2012 г. мощната русенска фирма „Булмаркет ДМ“. Спрямо предходната година продажбите на компанията се увеличават с над 19 на сто. Нарасналият оборот води и до значително увеличение на работните места в дружеството. Средносписъчният състав нараства през миналата година до 312 души при 235 за 2011 г.
Около 76,57% от продажбите на „Булмаркет ДМ“ за 2012 г. са реализирани в България. Румъния държи дял от 15,62%, останалите проценти се разделят между Македония и Испания.
Основната дейност на фирмата е търговия с горива на едро, която се осъществява от търговските бази на дружеството в Галац /Румъния/, Русе и София и от акцизните данъчни складове в Пловдив, Бяла, София и Кюстендил, тъй като дружеството е лицензиран складодържател.
През миналата година започна пускането в експлоатация на новия си завод за преработка на маслодайни култури до сурово масло, като са реализирани продажби в ЕС и страната на рапично и слънчогледово масло.
Друго направление в дейността на фирмата е предоставянето на пристанищни услуги чрез собственото пристанище Порт „Булмаркет“, обработка на товари, вътрешни и международни железопътни и автомобилни превози. „Булмаркет ДМ“ е първият частен жп оператор в България с готовност да се заеме и с пътнически превози. От няколко години фирмата лансира проект за градска железница, която да извършва превоз на работещи русенци до КТМ и Мартен. Наскоро бе обявена обществена поръчка за прединвестиционно проучване на идеята, пред реализацията на която все още съществуват нормативни пречки. Ако те бъдат преодолени, на по-евтин транспорт до работните си места ще могат да разчитат около 3800 души.
През миналата година чрез дъщерно дружество е стартирана инвестиция по изграждане на терминал и търговска база в Гюргево. Той е пред завършване и ще позволи разширяване на продажбите на пропан-бутан в Румъния.
Тази пролет „Булмаркет ДМ“ реши да премести фабриката си за биодизел в Енс /Австрия/ в България. Новите мощности се монтират в едно от халетата на бившия Комбинат за тежко машиностроене, където се намира и заводът за преработка на маслодайни култури на компанията.