Почти е готов природозащитният комплекс, който изгражда в село Нисово дирекцията на природен парк „Русенски Лом“. Комплексът включва посетителски център и център за оказване на спешна помощ на изпаднали в беда животни, обясниха от управата на парка. Той е изграден благодарение на проекта „Ломовете - център за опазване на скалогнездещи птици“, който спечели финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Оборудването и обзавеждането е направено със средства по друг проект, „Дейности за устойчиво управление на ПП „Русенски Лом“, също финансиран от програмата.
Официалното откриване на комплекса ще бъде на 31 август. До 27-ми в дирекцията на природния парк и на страницата във Фейсбук Responsible Tourism Rusenski Lom очакват предложения за слоган на новата придобивка. Ще се радваме на всички, които размърдат въображението си и предложат своите варианти на послание, което да изразява кратко и заедно с това изчерпателно смисъла на дейностите в него, каза директорът на П „Русенски Лом“ Милко Белберов. Слогани могат да се изпращат и на адресите [email protected] и [email protected]