Разделянето на русенския химически гигант „Оргахим“ на три компании, като основните производствени сегменти се поемат от отделни дружества, е вече гласувано от акционерите, научи „Утро“. Предложението на Управителния съвет е подкрепено на провелото се в петък извънредно общо събрание на дружеството. Предстои разпределяне на активите и пасивите между трите фирми, за което вече е изготвен подробен план.
В „Русе Кемъкъл“ АД се прехвърлят производството и дистрибуцията на анхидриди и пластификатори. В „Оргахим Резинс“ АД отиват смолите и лепилата. Производството на бои и лакове остава в „Оргахим“ АД.
При разделянето тримата акционери в „Оргахим“ ще запазят пропорционални дялове в трите компании. Към момента „Уайтбийм холдинг“ държи 64,54% от акциите, „Тандъл Уейв Трейдинг Лимитид“ - 9%, а „Ес Си Поликолор С.А.“ - 26,46%.
В резултат на преобразуването капиталът на „Оргахим“ АД ще се намали от 3 703 000 лева на 1 785 000 лева, а останалите 1 918 000 акции с номинал 1 лев ще бъдат обезсилени. „Русе Кемикълс“ ще бъде с капитал 1 418 000 лева, а „Оргахим Резинс“ - с 500 000 лева.
С учредяването на две нови акционерни дружества се цели едновременно да се подобри управлението на активите и да се оптимизира корпоративната структура на компанията. Предполага се, че диверсифицираното по този начин предлагане на услуги и дейности ще увеличи темповете за развитие на цялата група. Разделянето ще позволи и да се даде по-точна и адекватна оценка на нивото и резултатите от дейността на всяко отделно производство.
„Оргахим“ приключи 2012 година с приходи от 84 млн. лева и загуба от 1,5 млн. лева.