Конкретните параметри на дейностите, които ще обхваща регионалният академичен център в Русе, бяха обсъдени вчера на среща в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Проф.Димитър Димитров, който е главен координатор на националната мрежа от регионалните академични центрове на БАН, обясни, че спектърът на действие на новите формации е широк. В него са включени сфери от нанотехнологиите, биоразнообразието и космическите технологии до теми, свързани с културата и историческото наследство. В разговора в заседателната зала на университета взеха участие областният управител Венцислав Калчев, представители на икономически, научни и обществени структури.
Идеята за обединяване на усилията на научните работници, бизнеса и културните институти в такива центрове бе обявена тази пролет именно в Русе от председателя на БАН академик Стефан Воденичаров. Вече са създадени такива звена в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Сливен, предстои учредяването им в Добрич, Шумен и още няколко града, каза проф.Димитров. Очаква се днес меморандумът, с който създаването на русенския център става окончателен факт, да бъде подписан от кмета Пламен Стоилов. Регионален координатор на структурата ще бъде доскорошният областен управител Стефко Бурджиев.